Ved brug af Miljøoplysningsloven har vi fået adgang til dette udkast til delrapport om landanlæg (minus Samsø) vedr. Forundersøgelsen. Bemærk at det er et udkast fra juli 2021, men vi forventer ikke store ændringer i forhold til den færdige Forundersøgelse, der skal ligge klar i foråret 2022.

Du kan downloade hele udkastet til rapporten her: https://oestjydermodkattegatforbindelsen.dk/download/
Se også fra s. 73 og frem, hvordan COWI forsøger at greenwashe projektet og fortælle om alle de verdensmål, Kattegatforbindelsen vil understøtte. Hvor er objektiviteten blevet af?