Nyeste kort over linjeføring fra notat fra transportministeriet februar 2022. Læs hele notatet HER

 

Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet. Projektgruppen bestående af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med rådgiver Cowi afsluttet arbejdet med indledende linjeføringsovervejelser for projektet.

Det er der kommet en omfattende rapport ud af, på hele 407 sider.

Først kortlægges mulige linjeføringer

Forundersøgelsen gennemføres på tre år i perioden 2019-2021. Indledningsvis skal der laves en afgrænsning af linjeføringsalternativer for dels en vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Herefter følger en detaljeret undersøgelsesproces, hvor blandt andet tekniske løsninger og miljømæssige påvirkninger skal belyses nærmere, inden resultaterne til sidst sammenfattes og præsenteres i en rapport.

Af rapportens sammenfatning fremgår det, at man allerede nu har valgt at pege på en foretrukken linjeføring – og den ser grum ud både for Røsnæs og Samsø og Østjylland.
Forbindelsen vil gå fra nordsiden af Røsnæs og til den sydlige del af Samsø, hen over Samsø og i land i Odder i Østjylland.
I Østjylland/Odder området er der to mulige linjeføringer:

  • Broen går i land i Hou/Dyngby og deler sig nord og sydover:
    • Til Århus Syd over Assedrup og Tranbjerg.
    • Horsens over Gedved
    • Til Midtjylland over Skanderborg
  • Broen går i land på Gyllingnæs og deler sig nord og sydover.

Den endelige afrapportering af hhv. en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse forventes ved udgangen af 2021. Der vil i foråret 2020 blive inviteret til offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland.

Se hele rapporten på www.kattegat.dk