Her finder du links og dokumentation, som har relation til Kattegatforbindeslen.

Rapporter og bilag:

 • FORUNDERSØGELSE AF EN KATTEGATFORBINDELSE, LANDANLÆG
  Udkast fra Vejdirektoratet juli 2021 til delrapport til forundersøgelsen om landanlæg.
  Dokumentet er fremskaffet via aktindsigt.
  DOWNLOAD
 • NY GRØNBOG OM KATTEGATFORBINDELSEN
  Du kan nu downloade og læse “GRØNBOG OM KATTEGATFORBINDELSEN” som er udarbejdet af de tre foreninger imod Kattegatforbindelsen i fællesskab. DOWNLOAD
 • Indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelsen – geologisk og geoteknisk Screening – Fagnotat
  DOWNLOAD
 • Kortbilag med en “foretrukken” linjeføring/korridor indtegnet. Bilagene hører til rapporten “Indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelsen” (kan downloades herover)  – og er indhentet via aktindsigt fra Foreningen Nej til motorvej på Røsnæs og hermed gjort offentligt tilgængelige.
  KORT 1 – DOWNLOAD (PDF)
  KORT 2 – DOWNLOAD (PDF)
  KORT 3 – DOWNLOAD (PDF)
  KORT 4 – DOWNLOAD (PDF)
  KORT 5 – DOWNLOAD (PDF)
 • Delkommissorier for de videre undersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat 19.1.2020
  DOWNLOAD
 • Genberegning af en fast forbindelse over Kattegat.  Vejdirektoratet 1.1.2018:
  Rapporten præsenterer resultaterne af en række genberegninger af de trafikale og finansielle konsekvenser ved en fast forbindelse over Kattegat. Forbindelsen er tidligere blevet undersøgt i den strategiske analyse fra 2015. Det var denne rapport, der dannede baggrund for Ole Birch Olesens idé om en ren bilforbindelse.
  DOWNLOAD
 • Screening af en fast forbindelse over Kattegat. Transportministeriet 20.12.2018:
  DOWNLOAD
 • Screening af en fast forbindelse over Kattegat. Transportministeriet 28.8.2008 (Niras-rapporten):
  (downloades – kan ikke læses online)
  Læs f.eks. om støj fra en motorvej på side 58-60.
  DOWNLOAD
 • En fast forbindelse
  Startegisk analyse – Vejdirektoratet 2015
  DOWNLOAD
 • Infrastrukturkommissionens betænkning 10.1.2008:
  312 sider om trafik: Kap. 7 handler fx om fremskrivninger. Kap. 11 handler om påvirkningen fra ny teknologi. Kap. 14 handler om kriterier for prioritering af infrastrukturprojekter.
  DOWNLOAD
 • Landstrafikmodellen.
  Helt centralt planlægningsværktøj i fremtidens trafikpolitik.
  Brug af landstrafikmodellen kræver et kursus og er beregnet for specialister.
  DOWNLOAD
 • Region Hovedstaden: Faktaark om trængsel fra rapport 2016:
  DOWNLOAD
 • Biodiversitetskort for Danmark. Udarbejdet af Københavns og Aarhus universiteter 2014:
  DOWNLOAD
 • Ekspertgruppen “Mobilitet for fremtidens” afsluttende rapport, 2018
  Rapport fra ekspertgruppe nedsat af Ole Birk Olesen i 2017. Handler om den teknologiske udviklings implikationer for de kommende års transportpolitiske beslutninger.
  DOWNLOAD
 • TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM – En hvidbog om løsninger og udfordringer, Ny og revideret udgave 2020
  Rapport/hvidbog udarbejdet af Gate 21 og Rambøll med bidrag fra DELTA og Kræftens Bekæmpelse. Hvidbogen beskriver udfordringer og løsninger på trafikstøj.
  DOWNLOAD

 

Links til relevante artikler:

 • Trafikdage 2019:
  Cost-benefit-analyser viser forkert.
  Økonomiske regnemodeller regner ikke med værdien af biodiversitet, attraktivt bymiljø, landskab eller naturens betydning for mennesker. Grundig gennemgang af den måde, vi beregner trafikinvesteringer.
  DOWNLOAD
 • Transport and Environment 24.9.2019:
  Førerløse biler vil skabe endnu mere trængsel.
  Der bliver færre og færre passagerer per bil hele tiden. Men vi er da mindst én person per bil, ikke sandt? Nej. I fremtiden vil førerløse biler bidrage til trængslen, når de kører tomme rundt.
  DOWNLOAD
 • Fagbladet Ingeniøren 26.3.2018:
  Vejdirektoratet fik to uger til ny analyse.
  DOWNLOAD
 • Fagbladet Ingeniøren 22.3.2018:
  Nyt kattegat-regnestykke bygger på misvisende tal.
  DOWNLOAD
 • Fagbladet Ingeniøren 23.3.2018:
  Med en Kattegatbro bliver der ikke noget med at køre gratis over Storebælt.
  DOWNLOAD
 • Sjællandske Nyheder 16.1.2019:
  Børne- og Socialminister Mai Mercado holder fast i modstand mod Kattegat-bro.
  DOWNLOAD
 • American Scientist #82: The Economics of Traffic Congestion – okt. 1994:
  Videnskabelig artikel, der forklarer Pigou-Knight-Downs paradokset,
  eller hvorfor flere veje ikke afhjælper trængsel.
  DOWNLOAD
 • Copernicus Publications: Andrew, Robbie: Global CO2 emissions from cement production – 26.1.2018:
  Videnskabelig artikel om CO2-udledning fra cement.
  Cement er den tredjestørste udleder af menneskeskabt CO2 efter fossile brændsler og afskovning til landbrug.
  Op til 8% af den menneskeskabte udledning stammer fra cement.
  DOWNLOAD

Andet:

DMI’s stormliste. Opdateres løbende:
De allerfleste kraftige storme siden 1891 er kommet fra vestlige retninger. En evt. højbro mellem Samsø og Røsnæs vil blive orienteret ca. 30 grader anderledes end højbroen over Storebælt og få vinden ind mere fra vest. Det kan medføre flere lukninger.
DOWNLOAD