Så er Dansk Erhverv på banen med et oplæg til infrastrukturdebatten.

De foreslår en principbeslutning om at afsætte midlerne til en VVM-undersøgelsen omkring Kattegatforbindelsen.

Det kan betyde, at man allerede før de første forundersøgelser ligger klar, skal tage politisk stilling til Kattegatforbindelsen.
Det kalder vi udemokratisk – i en tid hvor Corona gør det svært at være modstander af Kattegatforbindelsen, vil det nærmest kunne kaldes snigløb.
Der er ALT for mange mennesker, som ikke ved, at der er ved at blive sneget et voldsomt CO2-udledende, støjende, tilbageskuende motorvejsprojekt ind ad bagdøren!
Vi ved også at mange store og stærke kræfter, der vil tjene mange penge på en Kattegatforbindelse laver lobbyarbejde for store beløb.
Og at borgmestre og prominente politikere er klar til at prise og fremme Kattegatforbindelsen hen over hovedet på Østjylland, Samsø og Røsnæs. Uvurderlige perler med gamle kulturmiljøer med små veje og landsbyer – med stilhed og nattemørke.
Hvem har egentlig magten i det her land?
Spred ordet! Tal med din nabo. Din gamle mor. Din kollega.

“Veje til vækst og velstand” Dansk Erhvervs infrastrukturudspil er interessant læsning.Det fremgår ganske tydeligt, at løsningen på trængsel er udvidelse af vejnettet ud fra devisen at
“Vi skal skabe vækst i hele landet. Det kræver et Danmark, der hænger sammen. Det skal være
muligt at drive en succesfuld vækstvirksomhed, selv om man ikke har placeret sig i nærheden
af en større by. Det skal være muligt for medarbejderne at komme til og fra arbejde, selv om
de ikke bor lige ved siden af deres arbejdsplads”.

Måske en besnærende tanke – men tænk lige over:
  1. Hvorfor skal det være en menneskeret at have let adgang til alt? og hvilke konsekvenser har det for natur, miljø og mennesket?
  2. Tidsspilde kan måske omtænkes, med fleksible arbejdstider, digitale løsninger, bedre offentlig transport osv.?
  3. Alle undersøgelser peger på at nye veje skaber yderligere trængsel – og at der i stedet for flere og flere veje bør tænkes i alternative trafik og kommunikationsformer. Coronatiden har trods alt lært os at digitale møder kan meget.
  4. Hvorfor mon Dansk Vejforening (asfalt-og betonindustri, konsulentfirmaer, entreprenører m.fl.) har så stor interesse i at fremme Kattegatforbindelsen?

Dansk Erhvervs oplæg er skræmmende læsning, der trods besnærende positive billeder tegner et Danmark uden en stille plet, med lys og støj overalt.
DET har ingen brug for. Læs oplægget her: veje-til-vakst-og-velstand.-dansk-erhvervs-infrastrukturudspil.pdf