Ved borgmesteren noget, vi ikke ved?

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard ytrer sig i JP Aarhus i positive vendinger om en fast forbindelse over Kattegat. Men man kan godt blive i tvivl om, hvorvidt Bundsgaard har sat sig nok ind i sagerne.

[object Object]
Visualisering: Kattegatforbindelsen

Jacob Bundsgaard (S), der indgår i Kattegatkomitéens formandskab, ser gerne, at regeringen allerede i foråret beslutter at gå videre med projektet og sætter penge af til en VVM um-undersøgelse.

I en artikel om østjyske trafikønsker til regeringen lufter Jacob Bundsgaard bl.a. sin positive holdning til en fast forbindelse over Kattegat. Han er primært optaget, af »… hvor meget trafik det kan flytte. Og så er det et projekt, der kan bære sig selv økonomisk …«, hedder det videre. Ved Bundsgaard noget, vi andre ikke ved?

I en rapport fra Vejdirektoratet hedder det: »Beregninger af trafikken for så omfattende et projekt som Kattegatforbindelsen, der rækker så mange år ud i fremtiden, er naturligvis behæftet med usikkerhed.« Hvad angår økonomisk bæredygtighed er der heller ingen dækning for Bundsgaards optimisme. Vejdirektoratet har opstillet en række scenarier for den økonomiske bæredygtighed i projektet. I ”hoved-scenariet” for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse vil der kræves et statsligt tilskud på 52 mia. kr. Ved en ren vejforbindelse er tilskudsbehovet 5,2 mia. kr. Det, på trods af at forbindelsen hævdes at skulle være brugerfinansieret. Det er svært at få øje på »… et projekt, der kan bære sig selv økonomisk …«

Herudover kan man spørge sig selv, om aarhusborgmesteren overhovedet har nogen idé om de negative konsekvenser af en Kattegatforbindelse. Artiklen fortæller intet herom. Uvurderlige naturværdier vil blive smadret på Sjælland, Samsø og i Østjylland. Tusindvis af borgere i de berørte områder vil blive plaget af støj og forurening fra de veje, der vil blive anlagt i tilknytning til forbindelsen. Også i den sydlige del af Aarhus Kommune.

Jacob Bundsgaard indskriver sig i en række af politikere og erhvervsledere, der lever i deres egen lille boble, hvor økonomisk vækst og tidsbesparelser er de eneste gyldige målestokke for samfundets udvikling. Derudover siger han sågar: »Det bedste vil være, hvis man sætter penge af til at gennemføre en egentlig vvm-undersøgelse«, allerede inden den igangværende forundersøgelse er afsluttet. En folkevalgt borgmester, der ønsker en beslutningsproces kortsluttet ved, at en vvm-undersøgelse af Kattegatforbindelsen iværksættes, inden man har forundersøgelsens rapport og anbefalinger. Hvis ikke det er groft, så ved jeg ikke, hvad der er.

Bakker socialdemokraterne i Aarhus op om denne holdning?