Biodiversiteten er i Danmark og globalt under pres. Artsnedgangen er aldrig gået hurtigere, end det gør lige nu. Primært på grund af menneskets aktiviteter forløber artstabet nu meget hurtigere end naturligt. Det estimeres at artstabet sker op mod 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/