Det kan være forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for vejstøj. Det er skønnet, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af udsættelse for vejstøj.
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/
På siden finder du også et støjkort, så du kan se hvor meget støj der er hvor du bor.