Jyllandsposten bragte 24. februar 2021 et indlæg af Claus Andreasen fra foreningens Østjyder mod Kattegatforbindelsen:

Vi er mange, der mener, at de mange milliarder, som politikerne vil bruge på en Kattegat-forbindelse, vil komme bedre til sin ret andre steder i samfundet.

Det er en ærestitel med stort ansvar at være valgt som borgernes leder i et demokrati. Det ansvar skal også udøves i praksis og med respekt for borgerne. I en artikel i Jyllands-Posten mandag den 8. februar ønsker borgmester Bundsgaard sig bl.a. en fast forbindelse over Kattegat så meget, at han uden om en folkelig, demokratisk debat mener, at den ligeledes folkevalgte regering uden om vælgere og borgere skal tage en principbeslutning om at gennemføre Kattegat-forbindelsen og allerede nu sætte penge af til en vvm-undersøgelse.

Sådan går det, når en folkevalgt arbejder i et ekkorum og stirrer sig blind på sit eftermæle: faraoerne fik pyramider, og Bundsgaard vil have en motorvej og et dobbeltsporet hurtigtog over hav og land fra Midtsjælland til Aarhus uden dialog med borgerne i alle de berørte kommuner, endsige de nærmeste: Aarhus, Odder og Samsø.

Det er p.t. danmarkshistoriens største anlægsprojekt: knap 120 mia. kr. Jeg kender ikke de politiske eller formelle processer for dette arbejde, men noterer mig, at borgmestrene i de nævnte tre kommuner samt i Kalundborg alle er med i lobbyvirksomheden Kattegat Komitéen, hvor regionsrådsformand og borgmester Bundsgaards partifælle Anders Kühnau er formand.

Komitéen har som sit eneste formål at få vedtaget beslutningen om at gennemføre Kattegat-forbindelsen. Den er efter deres opfattelse nemlig mere nødvendig for hele det danske samfunds sammenhængskraft end noget som helst andet, som staten bør bruge 55-60 mia. kr. på, og hvor borgerne/brugerne skal betale de resterende 60 mia. plus driften de næste 120 år!

Komitéen består af politikere, der er positive over for forbindelsen, plus mere end 100 repræsentanter for de tungeste og mest indflydelsesrige organisationer i dansk erhvervsliv, som af gode, brancheegoistiske grunde også ønsker projektet gennemført. Medlemslisten kan dog ikke oplyses til borgerne.

Komitéen er et ekkokammer af fælles interesser uden en kritisk holdning. Komitéens arbejde og sekretariat finansieres af de berørte kommuner (= vælgerne) plus medlemsbidrag. Det er karakteristisk for de politiske udmeldinger, at både borgmester Bundsgaard og borgmester Jensen i Odder begrunder forbindelsens nødvendighed med »at styrke det danske samfunds sammenhængskraft« og »at skabe vækst«.

Det er smukt (og lidt skræmmende) at høre både socialdemokratiske og borgerlige borgmestre være helt enige om en dansk samfundsmodel, der kun bliver stærk ved at bygge endnu flere motorveje, broer, massive jernbaneanlæg, parkeringspladser etc. for at forbinde de to storbyer Aarhus og København på tværs af den i forvejen sparsomme, truede natur, vore støjplagede landsbyer, forstæder og landsdele.

Desværre inddrager denne fælles opfattelse af, hvordan Danmark styrkes, sjældent faktorer som demografi, bosætningsmønstre, kulturelle og sociale strukturer og lign. Undtagen når det gælder oppustede tal om betalingsevne. Det er Excel-folket, der taler. Og de skynder sig at tale nu, for om lidt er der kommunalvalg, og så er det jo dejligt at have kunnet smide megaprojekter med tilhørende arbejdspladser i hovedet på vælgerne.

Jeg er medlem af Østjyder mod Kattegat-forbindelsen og hører, hvordan Kattegat-forbindelsen deler befolkningen.

Jeg oplever ikke megen sammenhængskraft om dette projekt på borger niveau. Rigtig mange mener, at mange af disse fantasi-milliarder kan bruges med større omtanke og bedre indsigt til at investere i og skabe mere leveværdige omgivelser og flere muligheder uden samtidig at forøge udledningen af CO2 massivt, at tømme Danmark for grus og sand til al den beton, at ødelægge så ufatteligt meget god landbrugsjord, så smukke strande, de imponerende udsigter, de særegne og værdifulde kultur- og naturlandskaber, de nødvendige støjfrie, lysfrie og rekreative områder osv.

Den hurtige og kortsluttende beslutningsproces, borgmesteren ønsker, bør imødegås af andre ansvarlige politikere og borgere, så vi i det mindste og med god tid kan få hele projektet og alle de tilhørende undersøgelser lagt fordomsfrit frem til åben og offentlig diskussion. På det punkt burde vi da være kommet længere end faraoerne.