Østjyder mod Kattegatforbindelsen har stillet følgende spørgsmål til Odders borgmester Uffe Jensen (V):

Borgmester Uffe Jensen har været medlem af Kattegatkomiteens formandskab siden 2019. Kattegatkomiteen er en lobbyorganisation, der arbejder for at fremme etablering af en fast forbindelse over Kattegat. Komiteen har oplyst, at man har haft udgifter på ca. 2,8 mio. kr. til konferencer, udarbejdelse af analyser, etablering af hjemmeside og honorarer siden 2008. De kommuner og regioner, som er repræsenteret i Kattegatkomiteen har bidraget med økonomisk tilskud og kommunalt ansattes arbejdstid.

Vi finder det meget bekymrende, når en privat lobbyorganisation med politikere og private interessenter på denne måde trækker på kommunale/regionale ressourcer.

Af mailkorrespondance fra aktindsigtsmaterialet fremgår det, at Odder Kommune er blevet bedt om at bidrage med kontakter i forvaltningen til sparring og udarbejdelse af oplæg. Hvor meget har Odder Kommune bidraget med i form af økonomisk tilskud og kommunalt ansattes timeforbrug?

Borgmester Uffe Jensen svarer på spørgsmålet til byrådsmødet i dag. Mødet starter kl. ca.17.00. Du kan følge med på følgende link: https://odder.kommune-tv.dk/watch/5270

På byrådsmødet kan du også følge med i:

Punkt 11: Forslag til kommuneplan 2021-2033.
Der er lagt op til, at alle kan komme med høringssvar frem til 6. september.
Der er forslag om, at der afholdes borgermøder 17. august og 1. september.
De Radikale har endvidere stillet forslag om, at der udarbejdes et tillæg til Odders kommuneplan med konsekvensberegninger af en mulig Kattegatforbindelse gennem kommunen. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, at arbejde videre med det.

Punkt 19: Forslag om at Odders Borgmester trækker sig fra Kattegatkomiteen.

Formand for Østjyder mod Kattegatforbindelse Finn Vesterlund