Foreningen Østjyder mod Kattegatforbindelsen er nu nået til sin første ordinære generalforsamling. Kom og bak os op.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d.26. maj kl.19-21 på Odder Park Hotel

Tilmelding nødvendig på ostmodkat@gmail.com

Dagsorden udsendes en uge før.

Valg: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor er på valg:

Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d.12.maj kl.19