Under anlægsfasen vil en Kattegatforbindelse udlede endog meget store mænger af CO2 bl.a. ved dannelse af beton.
Når udledningens skal “afbetales” er vi gået over til el-biler, el-toge og el-færger, som er langt mindre CO2 belastende. Derfor er det urealistisk når politikerne påstår, at Kattegatforbindelsen vil blive en klimagevinst. Den vil tværtimod blive en stor klimabelastning.

Se hele indslaget med Jesper Theilgaard her: