Nu skal Kattegatforbindelsens konsekvenser diskuteres på Christiansborg.

Du inviteres hermed til at deltage i høring om Kattegatforbindelsen i Fællessalen i Folketinget mandag den 6. september 2021 kl. 13-16.

Høringen er anmeldt af Henning Hyllested fra Enhedslisten og arrangeres af fire modstandsforeninger mod motorvej på Asnæs, Røsnæs, Samsø og i Østjylland. Foreningerne har i længere tid arbejdet sammen om at belyse konsekvenserne af en eventuel realisering af Kattegatforbindelsen.

Høringen vil bl.a. belyse: Konsekvenserne for klimaet, den sundhedsskadelige motorvejsstøj, de trafikale udfordringer, økonomien i projektet, borgerinddragelsen, samt påvirkningen på mennesker, dyr og natur i de berørte lokalområder. Det er lykkedes os at skaffe en perlerække af dygtige og anerkendte oplægsholdere, som uddyber og vinkler de enkelte emner, så vi alle bliver klogere og får en større viden om projektet.

Efter oplæggene er der afsat tid til spørgsmål og debat. Vi håber meget, at du vil prioritere at deltage i høringen.

Programmet for høringen kan du se på næste side. Vi vedlægger også vores Grønbog, som er redigeret og udgivet af modstandsforeningerne. I den kan du læse artikler, som handler om de emner, som debatteres til høringen. Grønbogen kan ses her GRØNBOG 19-08-21[3693]

Vi håber, at du vil være med at sikre dén offentlige debat, som dette uhyre omfangsrige og risikable anlægsprojekt fortjener.

Tilmelding senest mandag den 30. august til ostmodkat@gmail.com

 

Med venlig hilsen

 

Finn Vesterlund