Lokalrådet i Gylling sendt et åbent brev til vores borgmester, hvor vi beskriver vores bekymringer omkring en evt. Kattegatforbindelses landgang ved Gyllingnæs.

Kære borgmester
I Gylling følger vi med i debatten og forundersøgelserne om den evt. kommende Kattegatforbindelse. Vi er naturligvis bekymrede for og kede af, at en af motorvejs-linjeføringerne går ind ved det smukke Gyllingnæs og passerer lige forbi Gylling og videre nord på. Om vi eller I, Byrådet, på nogen måde kan hindre det, kan vi jo kun håbe på.
Noget der bekymrer os lige så meget er de skitserede planer om korridorsegmentet Gylling Næs-Falling, altså vejen der skal gå mod Horsens (Gedved). Dette korridorsegment strækker sig fra knudepunktet på kysten ved Gylling Næs og til Falling lidt nordvest herfor. Der tænkes etableret et tilslutningsanlæg ved den nuværende rute 451 ved Falling og derudover etableres en fra-grening af motorvejen ca. 1,5-2 km fra tilslutningspunktet ved Gyllingnæs.
Vejen vil for det første ødelægge endnu mere af naturen og landskabet ved Gyllingnæs, end hvad motorvejen mod Århus allerede i så fald vil gøre. I korridorsegmentet er der landskabsfredninger og beskyttet natur, såsom både Natura2000 og § 3 områder. Som rapporten selv belyser, er det flade landskab og strandengene meget følsomme over for anlæg, der ligger højt placeret. Passagen ved kysten, hvor broen vil komme ind, vil kunne ses over store afstande, da hele kyststrækningen er lav.
Vejen vil for det andet gå kun mellem 200-500 m fra Gylling landsby. En landsby der sidste år blev nummer 3 i Region Midtjyllands konkurrence om Årets Landsby. En landsby der, takket være et stærkt foreningsliv, har et væld af aktiviteter og tilbyder attraktive forhold for bl.a. børnefamilier.
At have en motorvej på den ene side (syd og øst) af Gylling og en motorvej (eller anden større vej) på den anden side af Gylling (syd og vest) vil selvsagt ødelægge Gylling og omegn. Landsbyen vil være omringet af store infrastrukturanlæg. Det vil betyde ekstrem meget larm døgnet rundt og lys om natten. Det vil betyde, at man lukker byen inde som et fængsel – hvor skulle man gå ”ud” af byen uden at møde en stor vej? Vi kan frygte, at det vil være lig med byens nedlukning. Et scenarie hvor huspriserne vil falde, ingen vil flytte hertil, brugs og skole mv. vil være nødsaget til at lukke. Mange af os er netop flyttet til Gylling pga. ro, den smukke natur og et aktivt lokalsamfund. Den ro og landsbyidyl øger livskvaliteten for borgerne – alt sammen noget som forsvinder, hvis der kommer en motorvej og indfaldsvej.
Vi skriver derfor til dig i håb om, at du vil arbejde for, at Gylling som minimum ikke bliver omringet af store infrastrukturanlæg. Vi formoder, at du som borgmester har meget at sige om, hvor traceerne for de nye anlæg kommer til at ligge i Odder Kommune. Særligt de traceer, der blot er til lokale ekstra forbindelser. Det kan ikke være rimeligt og fair for en mindre landsby at blive omringet af to så store infrastrukturanlæg. Hvordan regner I med at få folk til at bosætte sig i landsbyer, hvis det altid er vores interesser, der må vige? Og vi altid må trække det korteste strå?
Vi bemærker i den henseende, at du selv tidligere har udtalt følgende: Det er vigtigt, at vi kan tilbyde boliger til dem, der ønsker bo i vores landsbyer, tæt på mark, skov og udsigt.
Vi bemærker også, at Byrådet i processen frem mod udviklingen af en landdistriktsstrategi bl.a. skriver følgende: Odder Kommune har stort fokus på en fortsat positiv udvikling af bæredygtige og aktive landsbyer og landdistrikter i kommunen. Det er i landdistrikterne halvdelen af befolkningen bor. Ud over borgerne og virksomhederne rummer landdistrikterne vigtige kvaliteter i form af blandt andet attraktive landskaber, kultur og landsbymiljøer, foreningsliv, fællesskab og engagement. Byrådet vil arbejde for at understøtte disse kvaliteter.

Antager man, at en Kattegats-forbindelse er nødvendig, må man tillade sig at stille spørgsmålstegn ved, om en ekstra forbindelse mod E45 er nødvendig – når man tænker på hvor store konsekvenser, det har. Det syntes vi, at du bør rejse nationalt. Denne korridor vest om Gylling er jo netop ifølge rapporten tænkt som en ekstra forbindelse mod E45 i sydlig retning i tillæg til den mere direkte vejforbindelse mod Århus sammen med en eventuel baneforbindelse i korridoren fra Gylling Næs mod Århus.
En ting er en evt. Kattegats-forbindelse og en motorvej til Århus. Men at man derudover mener det er nødvendigt at plastre Odder Kommune til med yderligere vejforbindelser, som ikke er nødvendige for den overordnede, nationale plan om en Kattegats-forbindelse – det er ikke i orden. Tænk på hvor mange yderligere småsamfund i Odder Kommune, der vil blive ødelagt af dette. Ikke kun Gylling, men også Falling, Ørting, Hundslund og småbyerne ind mod Gedved. Kun fordi man ønsker at skære relativt få antal minutter af transporttiden mod Horsens. Vi håber, at du vil kæmpe for dine borgere i oplandet og ikke bare tage en forundersøgelse og dertilhørende anbefalinger “for gode varer”.

Vi er klar over, at Kattegats-forbindelsen og dens mulige linjeføringer kun er i forundersøgelses-stadiet. Men det er også her, at du som borgmester kan anmode de rette myndigheder om at få belyst alternativer. Det håber vi, at du vil gøre. Og samtidig arbejde for, at Gylling som minimum ikke bliver omringet af to store infrastrukturanlæg. Dette skal ske hurtigst muligt i håb at påvirke forundersøgelsen mest muligt.
Vi hører gerne et svar på vores anmodning. Vi deltager gerne i et dialogmøde herom, hvor vi kan forklare vores bekymring og pointer nærmere.

På forhånd tak,
Lokalrådet for Gylling og omegn