En eventuel kommende Kattegatforbindelse er et stort anlægsprojekt, der vil påvirke en lang række områder. I det følgende kan du læse om de vigtigste argumenter imod en Kattegatforbindelse. Har du brug for argumenter for forbindelsen, kan du besøge Kattegatkommitéens hjemmeside.

KATTEGATFORBINDELSEN VIL ØGE TRAFIKKEN OG GIVE MERE TRÆNGSEL

I og omkring København og Aarhus vil der ske en kraftig stigning i trafikken som følge af Kattegatforbindelsen. I starten vil forbindelsen kunne aflaste motorvejene E20 og E45, men vil også medvirke til at flere vil vælge at køre i bil mellem Aarhus og København i stedet for at benytte kollektiv transport. Der forventes en øgning på flere tusinde biler – også på alle de veje og motorveje, der leder trafik ind på Kattegatforbindelsen. Over tid vil dette medføre øget trængsel og vil påvirke den tidsbesparelse, der lægges op til ved at benytte Kattegatforbindelsen.
(Se bl.a. “Screening af en fast forbindelse over kattegat”, 2018, side 10 – link)

KATTEGATFORBINDELSEN GIVER BELASTNING AF KLIMAET

Ifølge Vejdirektoratet vil den kortere strækning over Kattegat frem for at benytte Storebæltforbindelsen kunne spare miljøet for 0,6-0,7 mio tons CO2 i perioden 2035-2080. Besparelsen er ikke større, fordi de fleste transportmidler til den tid alligevel vil være fossilfri. Til gengæld vil anlægsfasen af Kattegatforbindelsen anslået udlede 4 mio. tons CO2. Denne CO2-udledning vil aldrig kunne hentes hjem igen gennem brug af forbindelsen i dens levetid. Derfor er det ikke korrekt, at Kattegatforbindelsen vil være en klimagevinst for Danmark, som flere politikere ellers påstår.(Læs bl.a. “Screening af en fast forbindelse over kattegat”, 2018, side 45 – link)

KATTEGATFORBINDELSEN VIL MEDFØRE MARKANT TRAFIKSTØJ OG LYS

Den nye motorvejstrafik og togtrafik via Kattegatforbindelsen vil medføre kraftig påvirkning med trafikstøj og lysforurening i et bredt bælte langs linjeføringen og i alle andre områder, som har forbindelsen til disse. Mange af de områder Kattegatforbindelsens motorvej og jernbanelinje tænkes at skulle gå igennem både på Røsnæs/Asnæs, på Samsø og i Østjylland, er i dag stille og fredelige områder uden større hovedfærdselsårer. Samsø er et af de få områder i Danmark, hvor man stadig kan opleve totalt nattemørke uden forstyrrende lys fra trafik, og er derfor udpeget til Dark-Sky område. En jernbane og motorvej tværs over øen, vil ødelægge denne mulighed for altid. (Se bl.a. Støjkortet – link)

KATTEGATFORBINDELSEN VIL GÅ GENNEM BEVARINGSVÆRRDIGE LANDSKABER OG NATUR

Kattegatforbindelsen vil skære igennem en række natur- og kulturlandskaber og vil passere igennem flere Natura 2000 områder. Flere af dem er udpeget som særligt bevaringsværdige landskaber. Kattegatforbindelsen vil påvirke landskabernes æstetiske værdier negativt og forringe de rekreative værdier på grund af støj. Støj og lys fra biler og tog vil samtidig forstyrre dyrenes naturlige livs- og søvncyklus og også gøre det vanskeligere for dyr at kommunikere med hinanden og færdes helt frit. (Se bl.a. Natura 2000 områder – link)

KATTEGATFORBINDELSEN ER AFHÆNGIG AF STATSTILSKUD OG INDTÆGTER FRA STOREBÆLT

Kattegatforbindelsen vil koste mindst 116 mia kroner. Erfaring fra bl.a. Storebæltsbroen viser, at budgettet oftest overskrides markant, så det er et økonomisk højrisikoprojekt. Kattegatforbindelsen vil kræve tilskud fra staten på cirka 50 mia kroner samt store tilskud fra indtægter på Storebælt. Så selv om Storebæltsforbindelsen er betalt ud i 2032, så vil det ikke blive billigere at benytte den, da indtægterne fra den er afgørende, for at Kattegatforbindelsens økonomi kan hænge sammen. (Se bl.a. “ANALYSE: Med en Kattegatbro bliver der ikke noget med at køre gratis over Storebælt” – link).


STØT KAMPEN MOD KATTEGATFORBINDELSEN – SÅDAN GØR DU: