Borgmestrene fra både Odder, Horsens og Aarhus VIL have en Kattegatforbindelse!

Uffe Jensen fra Odder og Peter Sørensen fra Horsens er begge engagerede medlemmer i Kattegat komiteen og har dermed taget stilling og valgt side, endnu før forundersøgelserne er færdige og borgerne er blevet sagligt informeret og hørt.

Derfor har Anna Dyrvig, på vegne af Foreningen Østjyder mod Kattegatforbindelsen skrevet et åbent brev til borgmestrene:

Åbent brev til vores folkevalgte borgmestre i Horsens og Odder

Det er en ærestitel med stort ansvar at være valgt som borgernes leder i et demokrati. Det ansvar skal udøves i praksis og med respekt for borgerne.

Nu ønsker Aarhus’ borgmester, hr. Bundsgaard, sig en fast forbindelse over Kattegat. Det så meget, at han uden om den folkelige, demokratiske debat mener, at den ligeledes folkevalgte regering uden om vælgere og borgere skal tage en principbeslutning om at afsætte penge til en VVM-undersøgelse – vel at mærke inden forundersøgelsen er færdig.

Der bruges altså 60 millioner kroner på en forundersøgelse, hvis resultater virker til at være ganske overflødige for hr. Bundsgaard. Endvidere synes borgernes rettigheder til klage adgang og mulighed for at forholde sig til en sådan forundersøgelse at være ligegyldige for den folkevalgte borgmester.

Nu er der jo kommunalvalg om ikke så forfærdeligt længe, og vi er allerede orienterede om, at borgmester i Horsens Peter Sørensen (S) og borgmester i Odder Uffe Jensen (V) i deres virke i Kattegatkomitéen har arbejdet og arbejder med stort engagement for forbindelsen.

Altså den forbindelse, der står til at øge udledningen af CO2 massivt, tømme Danmark for grus og sand til al den beton, ødelægge så ufatteligt meget god landbrugsjord, så smukke strande, de imponerende udsigter, de særegne og værdifulde kultur- og naturlandskaber, de nødvendige støjfrie, lysfrie og rekreative områder og så videre – i særdeleshed i jeres egne kommuner!

I den forbindelse kunne vi godt tænke os at høre jer, vore folkevalgte borgmestre, om I støtter jeres kollega i Aarhus i denne sag?

Er borgmestrene i Odder og Horsens – som hr. Bundsgaard i Aarhus – egentlig ligeglade med borgernes demokratiske ret?

Ønsker I også, at man sætter penge af til at gennemføre en egentlig VVM-undersøgelse, allerede inden den igangværende forundersøgelse er afsluttet?

Foretrækker I også en hurtig, kortsluttet beslutningsproces, inden forundersøgelsens rapport og anbefalinger er fremlagt?

Det ville nemlig være ret OK, at borgerne i både Odder og Horsens kommuner i så fald lige er orienterede om, at I, som hr. Bundsgaard, egentlig er ligeglade med borgernes demokratiske ret, når nu de skal stemme til november!