En Kattegatforbindelse til over 110 mia. kr., der ødelægger tre værdifulde naturområder, vil kun spare bilisterne for 33 minutter.

Jesper Theilgaard uddyber denne udtalelse i en artikel i jyllandsposten d. 12. april 2021:

Forleden kom regeringen med deres nye infrastrukturplan, som af flere er beskrevet som gammel vin på nye flasker, eftersom de fleste projekter er kendt i forvejen.

Men mere interessant i udspillet var det, der ikke blev nævnt – som for eksempel Kattegatforbindelsen, som jeg er en stor modstander af. Jeg bør naturligvis nævne, at jeg har hus på Samsø i Nordby, og jeg har på den måde en personlig interesse for projektet. Det ændrer dog ikke ved, at jeg i debatten om forbindelsen prøver at være så objektiv som muligt.

Men at regeringen ikke har medtaget Kattegatforbindelsen i det udsendte infrastrukturudspil er næppe, fordi planerne er droppet. Det skyldes mere, at der foregår nogle forundersøgelser, som skal være færdige, før regeringen vil tage stilling – og så er risikoen, at forbindelsen bare vedtages uden folkelig debat.

Man bør stille sig det spørgsmål, om vi i dag skal vedtage et så omfattende projekt til over 110 mia. kr., som ødelægger tre skønne områder i Danmark og samtidig vil forpeste livet for mange danskere under opførelsen og senere under brug, med det ene formål at spare 33 minutter på en tur fra København til Aarhus (med Molslinjen).

Forbindelsen vil tidligst stå færdig i 2040, og ingen kender hverken bilpark, færger eller tog til den tid, men regeringen lægger selv op til, at det hele skal elektrificeres og derfor køre og sejle på grøn strøm, der ikke udleder CO2. Deri ligger så modsvaret på et af regeringens argumenter – nemlig at der vil være en klimagevinst. Den vil netop udeblive og i stedet blive til det modsatte, fordi man i selve anlægsfasen vil udlede omkring 4 mio. tons CO2 – det dobbelte af Femern-forbindelsen, der kun er ca. halvt så lang som Kattegatforbindelsen. Den udledning vil aldrig kunne indhentes, fordi transporten bliver CO2-neutral.

Under Coronaperioden har vi lært at holde møder virtuelt, så behovet for at mødes fysisk vil være mindre. Det nedsætter behovet for de store infrastrukturprojekter, og 110 mia. kr. kan bruges bedre til opgradering af jernbanen og eksisterende motorveje mellem landsdelene.

Folketinget bør vægte natur og klima højere end hastighed – for hvorfor har vi så travlt?

Som forfatteren Vibeke Grønfeldt så rigtigt skrev om forbindelsen: »Syrenerne, vandhullet, diget, brombær, mudder, jordknolde, regnorm, fodspor, viber, lærker, gravhøje, årstider, årtusinder under asfalt. For fartens skyld.«